Yên Bái: Công nhận làng nghề đan rọ tôm thôn Đồng Tâm, xã Phúc An

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1321/QĐ-UBND về việc công nhận làng nghề đan rọ tôm thôn Đồng Tâm, xã Phúc An, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Tên làng nghề: Làng nghề đan rọ tôm thôn Đồng Tâm. Địa chỉ: Xã Phúc An, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Làng nghề đan rọ tôm thôn Đồng Tâm được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp giấy công nhận làng nghề, thời gian công nhận là 5 năm (năm năm) kể từ ngày ký quyết định; được hưởng các chính sách ưu đãi về phát triển ngành nghề nông thôn theo Quy định tại Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn và các quy định hiện hành.

Các xe ô tô chở rọ đi các tỉnh Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ,…

Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình có trách nhiệm tổ chức công bố Quyết định công nhận làng nghề; quản lý hoạt động đầu tư phát triển làng nghề đan rọ tôm thôn Đồng Tâm phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; Làng nghề đan rọ tôm thôn Đồng Tâm có trách nhiệm tổ chức sản xuất, kinh doanh và duy trì làng nghề theo đúng quy định pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2017.

(Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái

Từ khóa:

Bài viết cùng chuyên mục