lễ hội bưởi đại minh
Yên Bái: Độc đáo, ấn tượng với Hội thi bóc bưởi Đại Minh
11/11/2017

Yên Bái: Thị trấn Thác Bà huyện Yên Bình sẵn sàng cho Lễ hội đua thuyền trên Hồ Thác Bà
10/11/2017

Yên Bái sẵn sàng cho Lễ hội bưởi Đại Minh (VTV)
9/11/2017

Lịch tổ chức Lễ hội Bưởi Đại Minh và đua thuyền trên hồ Thác Bà năm 2017
26/10/2017

Yên Bái tổ chức Lễ hội Bưởi Đại Minh và Lễ hội Đua thuyền hồ Thác Bà năm 2017
22/10/2017