Danh sách hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, homestay ở Mù Cang Chải

Ecolodge Mucangchai

Đến với Lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải 2017 từ ngày 23 – 29/9/2017 bạn hãy chọn cho mình địa điểm nghỉ ngơi lí tưởng nhất nhé

Dưới đây là một số danh sách khách sạn, homestay, nhà nghỉ tại  Mù Cang Chải

 

1 – Nhà nghỉ Lộ Anh

Địa chỉ:  Tổ 1, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0913024081

2 – Nhà khách Suối Mơ

Địa chỉ:  Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0912.961.532

3 – Nhà Nghỉ Sao Mai

Địa chỉ:  Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0988.981.675

4 – Nhà nghỉ Giang Vĩnh

Địa chỉ:  Tổ 3, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT 0984.320.478

5 – Nhà Nghỉ Nhung Công

Địa chỉ:  Tổ 3, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT:  0912.429.112

6 – Nhà Nghỉ Hương Giang

Địa chỉ:  Tổ 6 Thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 029 3878486 –  0942 479495

7 – Nhà nghỉ Tub Yaj

Địa chỉ:  Tổ 6, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0941283969

8 – Nhà Nghỉ Quang Minh

Địa chỉ:  Tổ 5, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0912 501627

9 – Nhà nghỉ Mool 1

Địa chỉ:  Tổ 5, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT:  0165 6782888 – 0912 058899

10 – Nhà nghỉ Bưu điện

Địa chỉ:  Tổ 5, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT:  029 3560345

11 – Nhà nghỉ Hải nguyễn

Địa chỉ:  Tổ 5, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT:  01666 968470

12 – Nhà nghỉ Mool 2

Địa chỉ:  Tổ 6, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0972789569

13 – Khách nghỉ Duy Vũ

Địa chỉ:  Tổ 6, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0948.233.323

14 – Nhà nghỉ Trung Kiên

Địa chỉ:  Tổ 2, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 029 3878204 – 0972 953145

15 – Nhà Nghỉ Sanh – Nhơn

Địa chỉ:  Tổ 10, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 01275600921

16 – Nhà nghỉ Nguyệt – Tư

Địa chỉ:  Tổ 10, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0961917927

17- Nhà nghỉ Hồng Minh

Địa chỉ:   Ngã Ba Kim – Mù Cang Chải, Yên Bái

ĐT: 029 3878929 – 01232554859

18 – Nhà nghỉ Khau Phạ

Địa chỉ:   Đèo Khau Phạ

ĐT: 0293 560929 – 0942 931845

19 – Nhà Cộng đồng Long Hiên

Địa chỉ:  Tổ 2, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0948 934667

20 – Nhà Cộng đồng Thanh Chung

Địa chỉ:  Tổ 3, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0165 9675037

21 – Nhà nghỉ cộng đồng Hà – Hợi

Địa chỉ:  Tổ 9 Thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 01692534434

22 – Nhà nghỉ cộng đồng Nông Văn Phích

Địa chỉ:  Tổ 9, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 01695331574

23 – Nhà nghỉ cộng đồng Lương Văn Lanh

Địa chỉ:  Tổ 9, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 01667020358

24 – Nhà nghỉ cộng đồng Nông Văn Êm

Địa chỉ:  Tổ 9, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 01667.765.445

25 – Nhà nghỉ cộng đồng Lương Văn Bản

Địa chỉ:  Tổ 9, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT:  01644.443.620

26 – Nhà nghỉ cộng đồng Lương Văn Hòa

Địa chỉ:  Tổ 9, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0915512581

27 – Nhà nghỉ cộng đồng Lò Văn Thin

Địa chỉ:  Tổ 9, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT:   01683691043

28 – Nhà nghỉ cộng đồng Lò Văn Đôi

Địa chỉ:   Tổ 9, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 01682886493

29 – Nhà nghỉ cộng đồng Hảng Xáy Chông

Địa chỉ:  Xã La Pán Tẩn

ĐT: 01239238277

30 – Nhà nghỉ Huyện đội

Địa chỉ:  Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 984756689

31. Ecolodge Mucangchai

Địa chỉ:  bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, Mù Cang Chải

DT: 0169 610 6106

Từ khóa:

Bài viết cùng chuyên mục